نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا توکل پور صالح

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:مکاترونیک، سیستمهای دینامیکی، هوش مصنوعی محاسباتی، کنترل و رباتیک، اسیلاتورهای حرارتی، موتورهای ترموآکوستیک، موتورهای استرلینگ، کنترل فعال ارتعاش و نیرو، ابزار دقیق.

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی ۲۸۳۸

پست الکترونیک:tavakolpour@sutech.ac.ir