نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا توکل پور صالح

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:مکاترونیک، هوش مصنوعی محاسباتی، کنترل و شناسایی سیستمهای دینامیکی، سیستمهای انرژی دار و موتورهای استرلینگ، کنترل فعال ارتعاش و نیرو، ابزار دقیق، اتوماسیون و رباتیک

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir