نام و نام خانوادگی: دکتر سید حسن عصایی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:پایداری سازه ها، روش نوار محدود، تحلیل رفتار مواد کامپوزیت، توسعه روشهای عددی در مکانیک جامدات، لوله ها و مخازن کامپوزیتی و مکانیک غیر خطی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir