دکتر جهانمیری

 

 

1- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: محسن جهان ميري                شماره شناسنامه:  623               تاريخ تولد:   6/10/32            محل تولد:  شيراز

کد ملي:                       2295069939                          وضعيت تأهل: متاهل                     تعداد فرزندان: 2          

آدرس منزل: شيراز – فرهنگ شهر- بين ايستگاه 13و 14 – 35 متري انديشه – پلاک 2000 طبقه دوم

پست الکترونيکي: jahanmiri@sutech.ic.ir                                                                   تلفن: 09131070676           

2- مشخصات تحصيلي:

مدارک تحصيلي

رشته و گرايش

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ دريافت مدرک

عنوان پايان نامه

کارشناسي

مهندسي هوا فضا

دانشگاه پنجاب

1356

 

کارشناسي ارشد

مهندسي هوا فضا

انستيتو علوم هندوستان

1368

 

دکترا

مهندسي هوا فضا

انستيتو علوم هندوستان

1372

 

 

 

3- مشخصات شغلي:

وضعيت استخدامي: رسمي قطعي     مرتبه دانشگاهي: دانشيار    دانشکده: مهندسي مکانيک و هوافضا       تاريخ اولين حکم: 10/11/86

 

مشخصات شغلي قبلي:

وضعيت استخدامي: 1ـ رسمی قطعی  سمت يا مرتبه : استادیار و دانشیار    محل کار:  دانشگاه صنعتی مالک اشتر   مدت همکاري: 12 سال

وضعيت استخدامي: 2ـ رسمی قطعی  سمت يا مرتبه : مدیریت    محل کار:  صها ـ صا ایران ـ هسا   مدت همکاري: 20 سال

 

4- فعاليت آموزشي:

مقاطعي که تدريس کرده ايد.

دروس تدريس شده

تعداد ترم هاي تدريس

دانشگاه محل تدريس

ليسانس

1- آيروديناميک (I)

8 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

2- مکانيک پرواز (I)

15 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

3- زبان تخصصي هوافضا

8 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

4- روشهاي تجربي در آيروديناميک

4 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

5- اصول راکتها

6- آيروديناميک هلي کوپتر

يک ترم

يک ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

فوق ليسانس

1- آيروترموديناميک موتورهاي موشک

3 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

2- هيدرو آيروديناميک

3 ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

3- تئوري لايه مرزي

3 ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

4- ديناميک گاز پيشرفته

5- آيروديناميک هلي کوپتر

6ـ مباحث منتخب در آيروديناميک

يک ترم

يک ترم

دو ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

دکتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- فعاليت هاي پژوهشي:

مقاله ها:

شماره مقاله

عنوان مقاله

نام مجله یا کنفرانس

وضعيت مجله

سال انتشار

ترتيب جديدتر در پابين تر

(ابن شماره روي اصل مقاله درج و ضميمه گردد )

(چند کلمه اول عنوان مقاله)

 

 

 

 

1

 ON CONDITIONAL VELOCITY …

J. OF AERO. SOC. OF       INDIA

هندوستان

 

1994

 

2

Experimental studies of…….                              

J. Fluid mech.                               

دانشگاه کمبریج انگلیس

 

ISI

 

1996

 

3

A method for generating………

Int. J. Of Engg.

ایران                             

ISC

 

1997

4

Static pressure distribution……….

Int. J. of Engg.

ایران                              

ISC

 

2000

5

on interaction of t-s waves ………                     

Int. J. of Engg.

ایران                             

ISC

2000

6

The perturbation flow field…….                  

Int. J. Of Engg.

ایران                              

ISC

2003

7

experimental investigation……..                     

iNt. J. OF eNG

ایران              

ISC

2011

8

Spot characteristics in a……..                     

procEEDINGS  of

کره جنوبی     

International conference

1992

9

Recent experiments on…….                        

proceedings of

انگلیس

 

1992

10

Turbulent spot in………..                                  

proceedings of

ژاپن

 

1994

11

Spot characteristics …………                        

abstract book,

فرانسه                                             

 

1989

12

on one possible…………

proceedins of

چین                                                   

 

1991

13

Development of………

proceedings of the

آمریکا                                   

 

1993

14

laminar – turb……

j. Indian inst. Of

هندوستان                                          

 

1995

15

AN EXPERIMENTAL STUDY ON LAMINAR-TURBULENT…….

Experimental Fluid Mechanics

جمهوری چک  

 

2011

16

EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDIES OF ACTIVE……….

International Conference, Experimental Fluid

Mechanics

جمهوری چک

 

 

2011

17

EXPERIMENTAL STUDY OF MULTIPHASE FLOW IN A MODEL………

MULTIPHASE AND COMPLEX FLOWS]

یونان    

 

 

2011

18

تحليل جريان آرام درون ميکرو کانال با سطوح سوپر هيدروفوبيک با آرايش موازي در جهت جريان

اولين کنفرانس MEMS

 

1390

 

19

روش هاي نوين کاهش نيروي درگ اجسام غوطه ور در سيال

مجله علمي ترويجي انجمن مهندسان مکانيک ايران

 

ISC

1390

20

تحلیل میدان جریان اطراف سطوح پرا افزا در شرایط اثر سطح

چهادرهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک

 

ارديبهشت 85

21

ارائه یک روش طراحی دیفیوزرهای مافوق صوت لیزرهای دینامیک گاز
)GDL(

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

 

آبان 85

22

Computational study …………….

13th annual and international fluid dynamics conference

 

2010

23

بررسی دوبعدی اثر اعمال مکش در لایه مرزی بر کاهش پسای وارد بر یک مدل خودرو

نهمین کنفرانس هوافضای ایران

 

بهمن 88

24

تحلیل جریان آرام درون میکرو کانال یا سطوح سوپر هیدروفوبیک با آرایش موازی در جهت جریان

MEMS اولین کنفرانس ملی

 

آبان 90

25

ارزیابی عملکرد برخی از مدل های رایج آشفتگی در تخمین فرکانس جت های تحریک شده سیالی

بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران

 

ارديبهشت 91

26

Numerical investigation………………

  سنگاپورFDTT2012

 

2012

27

Experimental and computational studie…………..

فرانسه - EPJ

 

ISI

2011

28

Experimental study of multiphase…….

  انگلیس-WIT

ISI

2011

29

An experimental study on …………….

 فرانسه-EPJ

ISI

2011

30

PIV Analysis ……….. 

9TH Int. Sym.PIV

ژاپن

 

خلاصه مقاله

2011

31

Measurements and prediction………….  

 استرالیاICAS2012

International conference

2012

32

مروری بر جدیدترین روش های ساخت ریز شیار جهت کاهش پسای

شناو رها

مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ISC

1391

33

بهینه سازی فن های مجرایی در پهپادها با استفاده از کنترل فعال جریان

مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ISC

1392

34

مطالعه تطبیقی عملکرد مدل های آشفتگی در پیش بینی فرکانس جریان جت نوسانی با تحریک طبیعی

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس

ISC

1392

35

بررسی پدیده جدایش و کاهش پایداری طولی تحت اثر حباب جدایش آرام در ایرفویل 64-MH با اعداد رینولرز پایین

همایش ملی مهندسی مکانیک (ایران)

------

1392

36

تأثیر عملکرد جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

دینامیک شاره ها (ایران)

-----

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب ها (تاليف،  ترجمه، ويرايش):

نام کتاب

ناشر

نوع کتاب (تاليف، ترجمه، ويرايش.)

تعداد صفحات

سال انتشار

1- اصول پرواز پرندگان

 (ماهنامه هسا)

چاپ اول (ترجمه)

142 صفحه

1377

2- آيروديناميک به زبان ساده

(يا مهدي)

چاپ دوم (ترجمه)

256 صفحه

1380 و 1387

3- بالگردان و نحوه پرواز آن

يا مهدي

 

چاپ دوم (ترجمه)

 

136 صفحه

 

1379 و 1385

 

 

4- رعايت اصول ايمني در طراحي هواپيما

دانشگاه مالک اشتر

 

چاپ اول (ترجمه)

 

264 صفحه

 

 

1382

5- مباني مهندسي آزمايش پرواز

سرونگار

 

چاپ اول (ترجمه)

 

160 صفحه

 

1386

6- درآمدي بر مکانيک سيالالت

آوند انديشه

 

 

چاپ اول (ترجمه)

 

121 صفحه

 

1386

 

7- آشنايي با علوم فضايي و اصول فضاپيمايي

 

 

نويد شيراز

 

 

چاپ اول (ترجمه)

 

 

284 صفحه

 

 

1388

 

8- پديده اغتشاش در سيالات

سرونگار

چاپ اول (ترجمه)

366صفحه

1389

 

9-Particle image velocimetry: fundamentals and its applications

 

 

LAMBERT Academic Publishing

(آلمان)

 

چاپ اول (تاليف)

 

 

60صفحه

 

 

2012

 

 

10- Transitional Flow in Gas Turbines

 

LAMBERT Academic Publishing

آلمان

 

چاپ اول (تاليف)

 

 

60صفحه

 

 

2012

 

11ـ Drag reduction of a generic car model  by active boundary layer control

Lambert Academic Pullishing

 (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

123

2012

 

12ـ Excited Jet and its applications

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

58

2012

13ـ Active Flaw Control

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

53

2012

 

14ـAircraft Drag Reduction-An Overview

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

62

2013

15ـ Boundary Layer receptivity

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

56

2013

16ـ Laminar Separation Bubble

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

52

2013

17ـ Conditional Sampling and    Interface Detection Methods in Transitional  Flows

Booktango ))    

(آمريکا)

تاليف ـ نوبت اول

58

2013

 

18ـ Pressure Sensitive Paints

ShopMyBook

(بلژيک ـ آمريکا)

تاليف ـ نوبت اول

36

2013

 

 

 

 

6-  پايان نامه ها:

شماره

عناوين

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

 

1

 

 

58 پروژه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و یک پروژه با همکاری دانشگاه چالمرز سوئد

 

ليسانس

 

راهنما و مشاور

 

 

2

 

 

کنترل بهينه انرژی در توربين های بادی

 

فوق لیسانس

تيرماه 1389

 

استاد مشاور50 درصد

 

 

3

 

 

بررسی کاهش نیروی مقاومت هوا روی یک مدل خودرو با استفاده از کنترل فعال لایه مرزی

 

فوق لیسانس

شهريور 1389

 

استاد راهنما 100 درصد

 

 

4

 

بررسی حرارتی و دینامیکی جریان ناشی از نه جت هوایی بین دو صفحه به روش عددی

 

 

فوق لیسانس

شهريور   1389      

استاد مشاور 100 درصد

 

 

5

 

 

بررسی عددی پدیده برخورد با آب در قایق های پرنده با در نظر گرفتن معادلات دینامیکی حرکت.       

 

فوق لیسانس

شهريور 1389

 

استاد مشاور 100 درصد

 

6

 

 

 

شبیه سازی عددی رفتار جت های تحریک شده سیالی و عملکرد آن ها.

فوق لیسانس

اسفند 1390

 

استاد راهنما 50 درصد

 

 

 

7

 

 

مقایسه اثر کاهش درگ برای ساختارهای مختلف سطوح فوق آب گریز در رژیم جریان آرام و متلاطم

فوق لیسانس

اسفند 1390

 

استاد راهنما 50 درصد

 

 

8

 

 

Measurements and Prediction of Laminar- Turbulent Transition at High Free- Stream Turbulence in Boundary Layers With Pressure Gradients

فوق لیسانس

اسفند 1390

2011دانشگاه چالمرز سوئد

 

استاد راهنما 50 درصد

9

بررسی عددی کاهش پسای اصطکاکی بوسیله سطوح ریبلتی آب گریز جهت کاربردهای دریابی

فوق لیسانس

1391

استاد راهنما 100 درصد

10

بررسی عددی کاهش پسای فن مجرایی با استفاده از کنترل فعال جریان

فوق لیسانس

اسفند 1390

استاد راهنما 50 درصد

11

طراحی پروسه های تکنولوژیکی و تجهیزات فنی برای ساخت چنگک پایینی اهرم ملخ بالگردان

( با همکاری دانشگاه مایی مسکو روسیه)

فوق لیسانس

آبان 1379

استاد مشاور 100 درصد

12

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع هواپیما سازی براساس سری استاندارد های 9000ISO  و مقررات هوایی  AP-21

فوق لیسانس زمستان 1379

استاد مشاور 100 درصد

13

طراحی پروسه تکنولوژیکی ساخت Aileron بال هواپیما و تجهیزات تکنولوژیکی

( با همکاری دانشگاه مایی مسکو روسیه)

فوق لیسانس پاییز 1381

استاد مشاور 100 درصد

14

بررسی تحلیلی و عددی تأثیر رطوبت برعملکرد محفظۀ احتراق موتورهای توربوجت

فوق لیسانس پاییز 1383

استاد مشاور 100 درصد

15

بررسی سیکل انرژی برای راکت های هوا تنفسی و حل یک میدان ساده شده احتراقی

فوق لیسانس پاییز 1383

استاد مشاور 100 درصد

16

سیستم های آتشزنه در موتورهای سوخت جامد

فوق لیسانس بهار 1384

استاد مشاور 100 درصد

17

تحلیل میدان جریان حول سطوح برا افزا در شرایط اثر سطح

فوق لیسانس آذر 1384

استاد راهنما 100 درصد

18

طراحی دیفیوزر سوپر سونیک همگرا ـ واگرای لیزرهای دینامیک گاز و تحلیل جریان آن بوسیله نرم افزار فلوئنت

فوق لیسانس

تابستان 1384

استاد راهنما 50 درصد

 

 

 

7-  ساير فعاليت ها:   

داراي 20 سال سابقه کار در صنايع مختلف وزارت دفاع ( صها ـ هسا ـ صا ایران)

1- صنايع هواپيمايي ايران- مدير اجرايي برنامه هاي موتور – عضو هيات مديره و مدير امور موتور – مدیر بخش آیرودینامیک مرکز تحقیقات هواپیمایی.

2- صنايع الکترونيک ايران – مدير ساخت 1363-1365.

3- صنايع هواپيماسازي ايران – مدير استاندارها و گواهينامه 1374-1382 - معاون مدير عامل در استاندادها و تضمين مرغوبيت، سردبير ماهنامه هسا.

4- استاد مدعو در دانشگاه چالمرز – سوئد به مدت یکسال

5- عضویت در انجمن های علمی داخلی و خارجی: انجمن مهندسان مکانیک ایران ـ انجمن هوافضای ایران انجمن پیشرانه هوافضای ایران (هیأت مؤسس )ـ  AIAA آمریکا – عضو دایم انجمن هوافضای هندوستان.

6- منتخب به عضویت در کتاب مشاهیر جهان 2014 ((Marquis – Who s Who in the World 2014.

7ـ دبیر علمی دومین کنفرانس مهندسی هوافضا و عضو کمیته اجرایی و عضویت در شورای داوران چندین کنفرانس مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا.

8ـ عضو شورای داوران مجله بین المللی مهندسی.

9- دارای بیش از 100 مقاله علمی ترویجی در مجلات صنایع هوایی ـ ماهنامه هساـ پژوهش یار ـ فصلنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

 

8- سوابق مديريتي:

1- عضو هيات مديره صنايع هواپيمايي (صها) و مدير امور موتور

2- مدير ساخت صنايع الکترونيک ايران(صا)

3- مدير استانداردها و گواهينامه صنايع هواپيماسازي ايران(هسا)

4- معاونت استانداردها و تضمين مرغوبيت صنايع هواپيماسازي ايران(هسا)

5- سردبير ماهنامه هسا

6- عضو شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشي:

 

 

 محل امضاي عضو هيأت علمي:

 

 

 

محل امضاي رياست  دانشکده: 

 

 

 

محل امضاي معاون آموزشي دانشگاه:

 

 

1- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: محسن جهان ميري                شماره شناسنامه:  623               تاريخ تولد:   6/10/32            محل تولد:  شيراز

کد ملي:                       2295069939                          وضعيت تأهل: متاهل                     تعداد فرزندان: 2          

آدرس منزل: شيراز – فرهنگ شهر- بين ايستگاه 13و 14 – 35 متري انديشه – پلاک 2000 طبقه دوم

پست الکترونيکي: jahanmiri@sutech.ic.ir                                                                   تلفن: 09131070676           

2- مشخصات تحصيلي:

مدارک تحصيلي

رشته و گرايش

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ دريافت مدرک

عنوان پايان نامه

کارشناسي

مهندسي هوا فضا

دانشگاه پنجاب

1356

 

کارشناسي ارشد

مهندسي هوا فضا

انستيتو علوم هندوستان

1368

 

دکترا

مهندسي هوا فضا

انستيتو علوم هندوستان

1372

 

 

 

3- مشخصات شغلي:

وضعيت استخدامي: رسمي قطعي     مرتبه دانشگاهي: دانشيار    دانشکده: مهندسي مکانيک و هوافضا       تاريخ اولين حکم: 10/11/86

 

مشخصات شغلي قبلي:

وضعيت استخدامي: 1ـ رسمی قطعی  سمت يا مرتبه : استادیار و دانشیار    محل کار:  دانشگاه صنعتی مالک اشتر   مدت همکاري: 12 سال

وضعيت استخدامي: 2ـ رسمی قطعی  سمت يا مرتبه : مدیریت    محل کار:  صها ـ صا ایران ـ هسا   مدت همکاري: 20 سال

 

4- فعاليت آموزشي:

مقاطعي که تدريس کرده ايد.

دروس تدريس شده

تعداد ترم هاي تدريس

دانشگاه محل تدريس

ليسانس

1- آيروديناميک (I)

8 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

2- مکانيک پرواز (I)

15 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

3- زبان تخصصي هوافضا

8 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

4- روشهاي تجربي در آيروديناميک

4 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

5- اصول راکتها

6- آيروديناميک هلي کوپتر

يک ترم

يک ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

فوق ليسانس

1- آيروترموديناميک موتورهاي موشک

3 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

2- هيدرو آيروديناميک

3 ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

3- تئوري لايه مرزي

3 ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

4- ديناميک گاز پيشرفته

5- آيروديناميک هلي کوپتر

6ـ مباحث منتخب در آيروديناميک

يک ترم

يک ترم

دو ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

دکتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- فعاليت هاي پژوهشي:

مقاله ها:

شماره مقاله

عنوان مقاله

نام مجله یا کنفرانس

وضعيت مجله

سال انتشار

ترتيب جديدتر در پابين تر

(ابن شماره روي اصل مقاله درج و ضميمه گردد )

(چند کلمه اول عنوان مقاله)

 

 

 

 

1

 ON CONDITIONAL VELOCITY …

J. OF AERO. SOC. OF       INDIA

هندوستان

 

1994

 

2

Experimental studies of…….                              

J. Fluid mech.                               

دانشگاه کمبریج انگلیس

 

ISI

 

1996

 

3

A method for generating………

Int. J. Of Engg.

ایران                             

ISC

 

1997

4

Static pressure distribution……….

Int. J. of Engg.

ایران                             

ISC

 

2000

5

on interaction of t-s waves ………                     

Int. J. of Engg.

ایران                             

ISC

2000

6

The perturbation flow field…….                  

Int. J. Of Engg.

ایران                              

ISC

2003

7

experimental investigation……..                     

iNt. J. OF eNG

ایران              

ISC

2011

8

Spot characteristics in a……..                     

procEEDINGS  of

کره جنوبی     

International conference

1992

9

Recent experiments on…….                        

proceedings of

انگلیس

 

1992

10

Turbulent spot in………..                                  

proceedings of

ژاپن

 

1994

11

Spot characteristics …………                        

abstract book,

فرانسه                                             

 

1989

12

on one possible…………

proceedins of

چین                                                   

 

1991

13

Development of………

proceedings of the

آمریکا                                   

 

1993

14

laminar – turb……

j. Indian inst. Of

هندوستان                                          

 

1995

15

AN EXPERIMENTAL STUDY ON LAMINAR-TURBULENT…….

Experimental Fluid Mechanics

جمهوری چک  

 

2011

16

EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDIES OF ACTIVE……….

International Conference, Experimental Fluid

Mechanics

جمهوری چک

 

 

2011

17

EXPERIMENTAL STUDY OF MULTIPHASE FLOW IN A MODEL………

MULTIPHASE AND COMPLEX FLOWS]

یونان    

 

 

2011

18

تحليل جريان آرام درون ميکرو کانال با سطوح سوپر هيدروفوبيک با آرايش موازي در جهت جريان

اولين کنفرانس MEMS

 

1390

 

19

روش هاي نوين کاهش نيروي درگ اجسام غوطه ور در سيال

مجله علمي ترويجي انجمن مهندسان مکانيک ايران

 

ISC

1390

20

تحلیل میدان جریان اطراف سطوح پرا افزا در شرایط اثر سطح

چهادرهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک

 

ارديبهشت 85

21

ارائه یک روش طراحی دیفیوزرهای مافوق صوت لیزرهای دینامیک گاز
)GDL(

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

 

آبان 85

22

Computational study …………….

13th annual and international fluid dynamics conference

 

2010

23

بررسی دوبعدی اثر اعمال مکش در لایه مرزی بر کاهش پسای وارد بر یک مدل خودرو

نهمین کنفرانس هوافضای ایران

 

بهمن 88

24

تحلیل جریان آرام درون میکرو کانال یا سطوح سوپر هیدروفوبیک با آرایش موازی در جهت جریان

MEMS اولین کنفرانس ملی

 

آبان 90

25

ارزیابی عملکرد برخی از مدل های رایج آشفتگی در تخمین فرکانس جت های تحریک شده سیالی

بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران

 

ارديبهشت 91

26

Numerical investigation………………

  سنگاپورFDTT2012

 

2012

27

Experimental and computational studie…………..

فرانسه - EPJ

 

ISI

2011

28

Experimental study of multiphase…….

  انگلیس-WIT

ISI

2011

29

An experimental study on …………….

 فرانسه-EPJ

ISI

2011

30

PIV Analysis ……….. 

9TH Int. Sym.PIV

ژاپن

 

خلاصه مقاله

2011

31

Measurements and prediction………….  

 استرالیاICAS2012

International conference

2012

32

مروری بر جدیدترین روش های ساخت ریز شیار جهت کاهش پسای

شناو رها

مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ISC

1391

33

بهینه سازی فن های مجرایی در پهپادها با استفاده از کنترل فعال جریان

مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ISC

1392

34

مطالعه تطبیقی عملکرد مدل های آشفتگی در پیش بینی فرکانس جریان جت نوسانی با تحریک طبیعی

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس

ISC

1392

35

بررسی پدیده جدایش و کاهش پایداری طولی تحت اثر حباب جدایش آرام در ایرفویل 64-MH با اعداد رینولرز پایین

همایش ملی مهندسی مکانیک (ایران)

------

1392

36

تأثیر عملکرد جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

دینامیک شاره ها (ایران)

-----

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب ها (تاليف،  ترجمه، ويرايش):

نام کتاب

ناشر

نوع کتاب (تاليف، ترجمه، ويرايش.)

تعداد صفحات

سال انتشار

1- اصول پرواز پرندگان

 (ماهنامه هسا)

چاپ اول (ترجمه)

142 صفحه

1377

2- آيروديناميک به زبان ساده

(يا مهدي)

چاپ دوم (ترجمه)

256 صفحه

1380 و 1387

3- بالگردان و نحوه پرواز آن

يا مهدي

 

چاپ دوم (ترجمه)

 

136 صفحه

 

1379 و 1385

 

 

4- رعايت اصول ايمني در طراحي هواپيما

دانشگاه مالک اشتر

 

چاپ اول (ترجمه)

 

264 صفحه

 

 

1382

5- مباني مهندسي آزمايش پرواز

سرونگار

 

چاپ اول (ترجمه)

 

160 صفحه

 

1386

6- درآمدي بر مکانيک سيالالت

آوند انديشه

 

 

چاپ اول (ترجمه)

 

121 صفحه

 

1386

 

7- آشنايي با علوم فضايي و اصول فضاپيمايي

 

 

نويد شيراز

 

 

چاپ اول (ترجمه)

 

 

284 صفحه

 

 

1388

 

8- پديده اغتشاش در سيالات

سرونگار

چاپ اول (ترجمه)

366صفحه

1389

 

9-Particle image velocimetry: fundamentals and its applications

 

 

LAMBERT Academic Publishing

(آلمان)

 

چاپ اول (تاليف)

 

 

60صفحه

 

 

2012

 

 

10- Transitional Flow in Gas Turbines

 

LAMBERT Academic Publishing

آلمان

 

چاپ اول (تاليف)

 

 

60صفحه

 

 

2012

 

11ـ Drag reduction of a generic car model  by active boundary layer control

Lambert Academic Pullishing

 (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

123

2012

 

12ـ Excited Jet and its applications

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

58

2012

13ـ Active Flaw Control

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

53

2012

 

14ـAircraft Drag Reduction-An Overview

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

62

2013

15ـ Boundary Layer receptivity

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

56

2013

16ـ Laminar Separation Bubble

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

52

2013

17ـ Conditional Sampling and    Interface Detection Methods in Transitional  Flows

Booktango ))    

(آمريکا)

تاليف ـ نوبت اول

58

2013

 

18ـ Pressure Sensitive Paints

ShopMyBook

(بلژيک ـ آمريکا)

تاليف ـ نوبت اول

36

2013

 

 

 

 

6-  پايان نامه ها:

شماره

عناوين

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

 

1

 

 

58 پروژه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و یک پروژه با همکاری دانشگاه چالمرز سوئد

 

ليسانس

 

راهنما و مشاور

 

 

2

 

 

کنترل بهينه انرژی در توربين های بادی

 

فوق لیسانس

تيرماه 1389

 

استاد مشاور50 درصد

 

 

3

 

 

بررسی کاهش نیروی مقاومت هوا روی یک مدل خودرو با استفاده از کنترل فعال لایه مرزی

 

فوق لیسانس

شهريور 1389

 

استاد راهنما 100 درصد

 

 

4

 

بررسی حرارتی و دینامیکی جریان ناشی از نه جت هوایی بین دو صفحه به روش عددی

 

 

فوق لیسانس

شهريور   1389      

استاد مشاور 100 درصد

 

 

5

 

 

بررسی عددی پدیده برخورد با آب در قایق های پرنده با در نظر گرفتن معادلات دینامیکی حرکت.       

 

فوق لیسانس

شهريور 1389

 

استاد مشاور 100 درصد

 

6

 

 

 

شبیه سازی عددی رفتار جت های تحریک شده سیالی و عملکرد آن ها.

فوق لیسانس

اسفند 1390

 

استاد راهنما 50 درصد

 

 

 

7

 

 

مقایسه اثر کاهش درگ برای ساختارهای مختلف سطوح فوق آب گریز در رژیم جریان آرام و متلاطم

فوق لیسانس

اسفند 1390

 

استاد راهنما 50 درصد

 

 

8

 

 

Measurements and Prediction of Laminar- Turbulent Transition at High Free- Stream Turbulence in Boundary Layers With Pressure Gradients

فوق لیسانس

اسفند 1390

2011دانشگاه چالمرز سوئد

 

استاد راهنما 50 درصد

9

بررسی عددی کاهش پسای اصطکاکی بوسیله سطوح ریبلتی آب گریز جهت کاربردهای دریابی

فوق لیسانس

1391

استاد راهنما 100 درصد

10

بررسی عددی کاهش پسای فن مجرایی با استفاده از کنترل فعال جریان

فوق لیسانس

اسفند 1390

استاد راهنما 50 درصد

11

طراحی پروسه های تکنولوژیکی و تجهیزات فنی برای ساخت چنگک پایینی اهرم ملخ بالگردان

( با همکاری دانشگاه مایی مسکو روسیه)

فوق لیسانس

آبان 1379

استاد مشاور 100 درصد

12

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع هواپیما سازی براساس سری استاندارد های 9000ISO  و مقررات هوایی  AP-21

فوق لیسانس زمستان 1379

استاد مشاور 100 درصد

13

طراحی پروسه تکنولوژیکی ساخت Aileron بال هواپیما و تجهیزات تکنولوژیکی

( با همکاری دانشگاه مایی مسکو روسیه)

فوق لیسانس پاییز 1381

استاد مشاور 100 درصد

14

بررسی تحلیلی و عددی تأثیر رطوبت برعملکرد محفظۀ احتراق موتورهای توربوجت

فوق لیسانس پاییز 1383

استاد مشاور 100 درصد

15

بررسی سیکل انرژی برای راکت های هوا تنفسی و حل یک میدان ساده شده احتراقی

فوق لیسانس پاییز 1383

استاد مشاور 100 درصد

16

سیستم های آتشزنه در موتورهای سوخت جامد

فوق لیسانس بهار 1384

استاد مشاور 100 درصد

17

تحلیل میدان جریان حول سطوح برا افزا در شرایط اثر سطح

فوق لیسانس آذر 1384

استاد راهنما 100 درصد

18

طراحی دیفیوزر سوپر سونیک همگرا ـ واگرای لیزرهای دینامیک گاز و تحلیل جریان آن بوسیله نرم افزار فلوئنت

فوق لیسانس

تابستان 1384

استاد راهنما 50 درصد

 

 

 

7-  ساير فعاليت ها:   

داراي 20 سال سابقه کار در صنايع مختلف وزارت دفاع ( صها ـ هسا ـ صا ایران)

1- صنايع هواپيمايي ايران- مدير اجرايي برنامه هاي موتور – عضو هيات مديره و مدير امور موتور – مدیر بخش آیرودینامیک مرکز تحقیقات هواپیمایی.

2- صنايع الکترونيک ايران – مدير ساخت 1363-1365.

3- صنايع هواپيماسازي ايران – مدير استاندارها و گواهينامه 1374-1382 - معاون مدير عامل در استاندادها و تضمين مرغوبيت، سردبير ماهنامه هسا.

4- استاد مدعو در دانشگاه چالمرز – سوئد به مدت یکسال

5- عضویت در انجمن های علمی داخلی و خارجی: انجمن مهندسان مکانیک ایران ـ انجمن هوافضای ایران انجمن پیشرانه هوافضای ایران (هیأت مؤسس )ـ  AIAA آمریکا – عضو دایم انجمن هوافضای هندوستان.

6- منتخب به عضویت در کتاب مشاهیر جهان 2014 ((Marquis – Who s Who in the World 2014.

7ـ دبیر علمی دومین کنفرانس مهندسی هوافضا و عضو کمیته اجرایی و عضویت در شورای داوران چندین کنفرانس مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا.

8ـ عضو شورای داوران مجله بین المللی مهندسی.

9- دارای بیش از 100 مقاله علمی ترویجی در مجلات صنایع هوایی ـ ماهنامه هساـ پژوهش یار ـ فصلنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

 

8- سوابق مديريتي:

1- عضو هيات مديره صنايع هواپيمايي (صها) و مدير امور موتور

2- مدير ساخت صنايع الکترونيک ايران(صا)

3- مدير استانداردها و گواهينامه صنايع هواپيماسازي ايران(هسا)

4- معاونت استانداردها و تضمين مرغوبيت صنايع هواپيماسازي ايران(هسا)

5- سردبير ماهنامه هسا

6- عضو شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشي:

 

 

 محل امضاي عضو هيأت علمي:

 

 

 

محل امضاي رياست  دانشکده: 

 

 

 

م

 

 

1- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: محسن جهان ميري                شماره شناسنامه:  623               تاريخ تولد:   6/10/32            محل تولد:  شيراز

کد ملي:                       2295069939                          وضعيت تأهل: متاهل                     تعداد فرزندان: 2          

آدرس منزل: شيراز – فرهنگ شهر- بين ايستگاه 13و 14 – 35 متري انديشه – پلاک 2000 طبقه دوم

پست الکترونيکي: jahanmiri@sutech.ic.ir                                                                   تلفن: 09131070676           

2- مشخصات تحصيلي:

مدارک تحصيلي

رشته و گرايش

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ دريافت مدرک

عنوان پايان نامه

کارشناسي

مهندسي هوا فضا

دانشگاه پنجاب

1356

 

کارشناسي ارشد

مهندسي هوا فضا

انستيتو علوم هندوستان

1368

 

دکترا

مهندسي هوا فضا

انستيتو علوم هندوستان

1372

 

 

 

3- مشخصات شغلي:

وضعيت استخدامي: رسمي قطعي     مرتبه دانشگاهي: دانشيار    دانشکده: مهندسي مکانيک و هوافضا       تاريخ اولين حکم: 10/11/86

 

مشخصات شغلي قبلي:

وضعيت استخدامي: 1ـ رسمی قطعی  سمت يا مرتبه : استادیار و دانشیار    محل کار:  دانشگاه صنعتی مالک اشتر   مدت همکاري: 12 سال

وضعيت استخدامي: 2ـ رسمی قطعی  سمت يا مرتبه : مدیریت    محل کار:  صها ـ صا ایران ـ هسا   مدت همکاري: 20 سال

 

4- فعاليت آموزشي:

مقاطعي که تدريس کرده ايد.

دروس تدريس شده

تعداد ترم هاي تدريس

دانشگاه محل تدريس

ليسانس

1- آيروديناميک (I)

8 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

2- مکانيک پرواز (I)

15 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

3- زبان تخصصي هوافضا

8 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

4- روشهاي تجربي در آيروديناميک

4 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

5- اصول راکتها

6- آيروديناميک هلي کوپتر

يک ترم

يک ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

فوق ليسانس

1- آيروترموديناميک موتورهاي موشک

3 ترم

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

2- هيدرو آيروديناميک

3 ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

3- تئوري لايه مرزي

3 ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

4- ديناميک گاز پيشرفته

5- آيروديناميک هلي کوپتر

6ـ مباحث منتخب در آيروديناميک

يک ترم

يک ترم

دو ترم

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه صنعتي شيراز

دکتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- فعاليت هاي پژوهشي:

مقاله ها:

شماره مقاله

عنوان مقاله

نام مجله یا کنفرانس

وضعيت مجله

سال انتشار

ترتيب جديدتر در پابين تر

(ابن شماره روي اصل مقاله درج و ضميمه گردد )

(چند کلمه اول عنوان مقاله)

 

 

 

 

1

 ON CONDITIONAL VELOCITY …

J. OF AERO. SOC. OF       INDIA

هندوستان

 

1994

 

2

Experimental studies of…….                              

J. Fluid mech.                               

دانشگاه کمبریج انگلیس

 

ISI

 

1996

 

3

A method for generating………

Int. J. Of Engg.

ایران                             

ISC

 

1997

4

Static pressure distribution……….

Int. J. of Engg.

ایران                             

ISC

 

2000

5

on interaction of t-s waves ………                     

Int. J. of Engg.

ایران                             

ISC

2000

6

The perturbation flow field…….                  

Int. J. Of Engg.

ایران                              

ISC

2003

7

experimental investigation……..                     

iNt. J. OF eNG

ایران              

ISC

2011

8

Spot characteristics in a……..                     

procEEDINGS  of

کره جنوبی     

International conference

1992

9

Recent experiments on…….                        

proceedings of

انگلیس

 

1992

10

Turbulent spot in………..                                  

proceedings of

ژاپن

 

1994

11

Spot characteristics …………                        

abstract book,

فرانسه                                             

 

1989

12

on one possible…………

proceedins of

چین                                                   

 

1991

13

Development of………

proceedings of the

آمریکا                                   

 

1993

14

laminar – turb……

j. Indian inst. Of

هندوستان                                          

 

1995

15

AN EXPERIMENTAL STUDY ON LAMINAR-TURBULENT…….

Experimental Fluid Mechanics

جمهوری چک  

 

2011

16

EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDIES OF ACTIVE……….

International Conference, Experimental Fluid

Mechanics

جمهوری چک

 

 

2011

17

EXPERIMENTAL STUDY OF MULTIPHASE FLOW IN A MODEL………

MULTIPHASE AND COMPLEX FLOWS]

یونان    

 

 

2011

18

تحليل جريان آرام درون ميکرو کانال با سطوح سوپر هيدروفوبيک با آرايش موازي در جهت جريان

اولين کنفرانس MEMS

 

1390

 

19

روش هاي نوين کاهش نيروي درگ اجسام غوطه ور در سيال

مجله علمي ترويجي انجمن مهندسان مکانيک ايران

 

ISC

1390

20

تحلیل میدان جریان اطراف سطوح پرا افزا در شرایط اثر سطح

چهادرهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک

 

ارديبهشت 85

21

ارائه یک روش طراحی دیفیوزرهای مافوق صوت لیزرهای دینامیک گاز
)GDL(

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

 

آبان 85

22

Computational study …………….

13th annual and international fluid dynamics conference

 

2010

23

بررسی دوبعدی اثر اعمال مکش در لایه مرزی بر کاهش پسای وارد بر یک مدل خودرو

نهمین کنفرانس هوافضای ایران

 

بهمن 88

24

تحلیل جریان آرام درون میکرو کانال یا سطوح سوپر هیدروفوبیک با آرایش موازی در جهت جریان

MEMS اولین کنفرانس ملی

 

آبان 90

25

ارزیابی عملکرد برخی از مدل های رایج آشفتگی در تخمین فرکانس جت های تحریک شده سیالی

بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران

 

ارديبهشت 91

26

Numerical investigation………………

  سنگاپورFDTT2012

 

2012

27

Experimental and computational studie…………..

فرانسه - EPJ

 

ISI

2011

28

Experimental study of multiphase…….

  انگلیس-WIT

ISI

2011

29

An experimental study on …………….

 فرانسه-EPJ

ISI

2011

30

PIV Analysis ……….. 

9TH Int. Sym.PIV

ژاپن

 

خلاصه مقاله

2011

31

Measurements and prediction………….  

 استرالیاICAS2012

International conference

2012

32

مروری بر جدیدترین روش های ساخت ریز شیار جهت کاهش پسای

شناو رها

مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ISC

1391

33

بهینه سازی فن های مجرایی در پهپادها با استفاده از کنترل فعال جریان

مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ISC

1392

34

مطالعه تطبیقی عملکرد مدل های آشفتگی در پیش بینی فرکانس جریان جت نوسانی با تحریک طبیعی

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس

ISC

1392

35

بررسی پدیده جدایش و کاهش پایداری طولی تحت اثر حباب جدایش آرام در ایرفویل 64-MH با اعداد رینولرز پایین

همایش ملی مهندسی مکانیک (ایران)

------

1392

36

تأثیر عملکرد جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

دینامیک شاره ها (ایران)

-----

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب ها (تاليف،  ترجمه، ويرايش):

نام کتاب

ناشر

نوع کتاب (تاليف، ترجمه، ويرايش.)

تعداد صفحات

سال انتشار

1- اصول پرواز پرندگان

 (ماهنامه هسا)

چاپ اول (ترجمه)

142 صفحه

1377

2- آيروديناميک به زبان ساده

(يا مهدي)

چاپ دوم (ترجمه)

256 صفحه

1380 و 1387

3- بالگردان و نحوه پرواز آن

يا مهدي

 

چاپ دوم (ترجمه)

 

136 صفحه

 

1379 و 1385

 

 

4- رعايت اصول ايمني در طراحي هواپيما

دانشگاه مالک اشتر

 

چاپ اول (ترجمه)

 

264 صفحه

 

 

1382

5- مباني مهندسي آزمايش پرواز

سرونگار

 

چاپ اول (ترجمه)

 

160 صفحه

 

1386

6- درآمدي بر مکانيک سيالالت

آوند انديشه

 

 

چاپ اول (ترجمه)

 

121 صفحه

 

1386

 

7- آشنايي با علوم فضايي و اصول فضاپيمايي

 

 

نويد شيراز

 

 

چاپ اول (ترجمه)

 

 

284 صفحه

 

 

1388

 

8- پديده اغتشاش در سيالات

سرونگار

چاپ اول (ترجمه)

366صفحه

1389

 

9-Particle image velocimetry: fundamentals and its applications

 

 

LAMBERT Academic Publishing

(آلمان)

 

چاپ اول (تاليف)

 

 

60صفحه

 

 

2012

 

 

10- Transitional Flow in Gas Turbines

 

LAMBERT Academic Publishing

آلمان

 

چاپ اول (تاليف)

 

 

60صفحه

 

 

2012

 

11ـ Drag reduction of a generic car model  by active boundary layer control

Lambert Academic Pullishing

 (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

123

2012

 

12ـ Excited Jet and its applications

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

58

2012

13ـ Active Flaw Control

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

53

2012

 

14ـAircraft Drag Reduction-An Overview

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

62

2013

15ـ Boundary Layer receptivity

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

56

2013

16ـ Laminar Separation Bubble

Lambert Academic Pullishing (آلمان)

تاليف ـ نوبت اول

52

2013

17ـ Conditional Sampling and    Interface Detection Methods in Transitional  Flows

Booktango ))    

(آمريکا)

تاليف ـ نوبت اول

58

2013

 

18ـ Pressure Sensitive Paints

ShopMyBook

(بلژيک ـ آمريکا)

تاليف ـ نوبت اول

36

2013

 

 

 

 

6-  پايان نامه ها:

شماره

عناوين

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

 

1

 

 

58 پروژه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و یک پروژه با همکاری دانشگاه چالمرز سوئد

 

ليسانس

 

راهنما و مشاور

 

 

2

 

 

کنترل بهينه انرژی در توربين های بادی

 

فوق لیسانس

تيرماه 1389

 

استاد مشاور50 درصد

 

 

3

 

 

بررسی کاهش نیروی مقاومت هوا روی یک مدل خودرو با استفاده از کنترل فعال لایه مرزی

 

فوق لیسانس

شهريور 1389

 

استاد راهنما 100 درصد

 

 

4

 

بررسی حرارتی و دینامیکی جریان ناشی از نه جت هوایی بین دو صفحه به روش عددی

 

 

فوق لیسانس

شهريور   1389      

استاد مشاور 100 درصد

 

 

5

 

 

بررسی عددی پدیده برخورد با آب در قایق های پرنده با در نظر گرفتن معادلات دینامیکی حرکت.       

 

فوق لیسانس

شهريور 1389

 

استاد مشاور 100 درصد

 

6

 

 

 

شبیه سازی عددی رفتار جت های تحریک شده سیالی و عملکرد آن ها.

فوق لیسانس

اسفند 1390

 

استاد راهنما 50 درصد

 

 

 

7

 

 

مقایسه اثر کاهش درگ برای ساختارهای مختلف سطوح فوق آب گریز در رژیم جریان آرام و متلاطم

فوق لیسانس

اسفند 1390

 

استاد راهنما 50 درصد

 

 

8

 

 

Measurements and Prediction of Laminar- Turbulent Transition at High Free- Stream Turbulence in Boundary Layers With Pressure Gradients

فوق لیسانس

اسفند 1390

2011دانشگاه چالمرز سوئد

 

استاد راهنما 50 درصد

9

بررسی عددی کاهش پسای اصطکاکی بوسیله سطوح ریبلتی آب گریز جهت کاربردهای دریابی

فوق لیسانس

1391

استاد راهنما 100 درصد

10

بررسی عددی کاهش پسای فن مجرایی با استفاده از کنترل فعال جریان

فوق لیسانس

اسفند 1390

استاد راهنما 50 درصد

11

طراحی پروسه های تکنولوژیکی و تجهیزات فنی برای ساخت چنگک پایینی اهرم ملخ بالگردان

( با همکاری دانشگاه مایی مسکو روسیه)

فوق لیسانس

آبان 1379

استاد مشاور 100 درصد

12

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع هواپیما سازی براساس سری استاندارد های 9000ISO  و مقررات هوایی  AP-21

فوق لیسانس زمستان 1379

استاد مشاور 100 درصد

13

طراحی پروسه تکنولوژیکی ساخت Aileron بال هواپیما و تجهیزات تکنولوژیکی

( با همکاری دانشگاه مایی مسکو روسیه)

فوق لیسانس پاییز 1381

استاد مشاور 100 درصد

14

بررسی تحلیلی و عددی تأثیر رطوبت برعملکرد محفظۀ احتراق موتورهای توربوجت

فوق لیسانس پاییز 1383

استاد مشاور 100 درصد

15

بررسی سیکل انرژی برای راکت های هوا تنفسی و حل یک میدان ساده شده احتراقی

فوق لیسانس پاییز 1383

استاد مشاور 100 درصد

16

سیستم های آتشزنه در موتورهای سوخت جامد

فوق لیسانس بهار 1384

استاد مشاور 100 درصد

17

تحلیل میدان جریان حول سطوح برا افزا در شرایط اثر سطح

فوق لیسانس آذر 1384

استاد راهنما 100 درصد

18

طراحی دیفیوزر سوپر سونیک همگرا ـ واگرای لیزرهای دینامیک گاز و تحلیل جریان آن بوسیله نرم افزار فلوئنت

فوق لیسانس

تابستان 1384

استاد راهنما 50 درصد

 

 

 

7-  ساير فعاليت ها:   

داراي 20 سال سابقه کار در صنايع مختلف وزارت دفاع ( صها ـ هسا ـ صا ایران)

1- صنايع هواپيمايي ايران- مدير اجرايي برنامه هاي موتور – عضو هيات مديره و مدير امور موتور – مدیر بخش آیرودینامیک مرکز تحقیقات هواپیمایی.

2- صنايع الکترونيک ايران – مدير ساخت 1363-1365.

3- صنايع هواپيماسازي ايران – مدير استاندارها و گواهينامه 1374-1382 - معاون مدير عامل در استاندادها و تضمين مرغوبيت، سردبير ماهنامه هسا.

4- استاد مدعو در دانشگاه چالمرز – سوئد به مدت یکسال

5- عضویت در انجمن های علمی داخلی و خارجی: انجمن مهندسان مکانیک ایران ـ انجمن هوافضای ایران انجمن پیشرانه هوافضای ایران (هیأت مؤسس )ـ  AIAA آمریکا – عضو دایم انجمن هوافضای هندوستان.

6- منتخب به عضویت در کتاب مشاهیر جهان 2014 ((Marquis – Who s Who in the World 2014.

7ـ دبیر علمی دومین کنفرانس مهندسی هوافضا و عضو کمیته اجرایی و عضویت در شورای داوران چندین کنفرانس مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا.

8ـ عضو شورای داوران مجله بین المللی مهندسی.

9- دارای بیش از 100 مقاله علمی ترویجی در مجلات صنایع هوایی ـ ماهنامه هساـ پژوهش یار ـ فصلنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

 

8- سوابق مديريتي:

1- عضو هيات مديره صنايع هواپيمايي (صها) و مدير امور موتور

2- مدير ساخت صنايع الکترونيک ايران(صا)

3- مدير استانداردها و گواهينامه صنايع هواپيماسازي ايران(هسا)

4- معاونت استانداردها و تضمين مرغوبيت صنايع هواپيماسازي ايران(هسا)

5- سردبير ماهنامه هسا

6- عضو شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم