نام و نام خانوادگی: عباس کرمی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی:

  • تعامل فیزیکی و غیرفیزیکی انسان و ربات
  • جراحی رباتیک
  • ربات های افزونه
  • کنترل اولویت بندی شده
  • کنترل غیرخطی
  • مدلسازی ماهیچه و اندام های بدن 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی ۲۵۶۸

پست الکترونیک:karami[@]sutech.ac.ir