نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود خراتی کوپایی

مرتبه علمی : دانشیار

زمینه تحقیقاتی:دینامیک سیالات محاسباتی –آیرودینامیک - جریانهای تراکم پذیر – انرژیهای تجدید پذیر

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۱۰۲-۰۷۱

پست الکترونیک:kharati[@]sutech.ac.ir