-------------------------------------------

  • نام و نام خانوادگی: مسعود خراتی کوپایی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مقاطع تحصیلی:

         کارشناسی: مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیالات - دانشگاه شیراز- شیراز (1376-1371)

         کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران (1378-1376)

         دکتری: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دانشگاه شیراز- شیراز (1388-1381)

  • زمینه های تحقیقاتی: 

 - دینامیک سیالات محاسباتی

 - آیرودینامیک 

 - جریانهای تراکم پذیر

  • پست الکترونیکی: kharati@sutech.ac.ir
  • آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

تلفن: 37264102        فاکس: 37264102

 

0