نام و نام خانوادگی: دکتر امیر لطف آور

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:زمینه رباتیک، کنترل و مکاترونیک.

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir