نام و نام خانوادگی: دکتر رضا مهریار

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:انتقال حرارت

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۱۰۲-۰۷۱

پست الکترونیک:mehryar[@]sutech.ac.ir