نام و نام خانوادگی: دکتر امیر حسین نیک سرشت

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:سطح آزاد، هیدرودینامیک، انرژی های تجدید پذیر دریایی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۱۰۲-۰۷۱

پست الکترونیک:nikser[@]sutech.ac.ir