نام و نام خانوادگی: دکتر امیر امیدوار

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:انرژي­هاي نو، انرژي در ساختمان، انتقال حرارت و جرم، مهندسی زیست پزشکی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۱۰۲-۰۷۱

پست الکترونیک:Omidvar[@]sutech.ac.ir