نام و نام خانوادگی: دکتر سید جعفر روزگار

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۱۰۲-۰۷۱

پست الکترونیک:rouzegar[@]sutech.ac.ir