نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا ستوده

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی:طراحی، تحلیل رفتار مکانیکی و ساخت کامپوزیت ها/نانوکامپوزیت ها، مکانیک محاسباتی و مدل سازی به وسیله روش اجزاء محدود و دیفرانسیل کوادریچر، مدل های مکانیک محاسباتی در مقیاس نانو، بیومکانیک، طراحی اجزای مکانیکی، مکانیک شکست

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۱۰۲-۰۷۱

پست الکترونیک:setoodeh[@]sutech.ac.ir