دکتر عليرضا ستوده

دانشیار مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

پست الکترونيکی: setoodeh@sutech.ac.ir

تلفکس محل کار: 07117264102           

تخصص های مورد علاقه:

  • مکانیک محاسباتی و مدل سازی به وسیله روش اجزاء محدود و دیفرانسیل کوادریچر
  • تحلیل رفتار مکانیکی و ساخت کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها
  • مدل های مکانیک محاسباتی در مقیاس نانو
  • مکانیک شکست
  • طراحی اجزاء مکانیکی

سوابق تحصيلی:

  • مهندسی مکانيک- دانشگاه شيراز 74- 1370   
  • کارشناس ارشد مهندسی مکانيک- طراحی کاربردی دانشگاه شيراز  77- 1374
  • دکترای مهندسی مکانيک- طراحی کاربردی دانشگاه شيراز  83- 1377
  • محقق در دانشگاه امپریال کالج لندن 83- 1382  
0