نام و نام خانوادگی: دکتر امید باوی

مرتبه علمی:  استادیار

زمینه های تحقیقاتی: 

  • نانومکانیک محاسباتی و دینامیک مولکولی
  • مکانیک سلولی و روش های دارورسانی
  • سیستم های بیولوژیکی مکانیکی نانو مقیاس
  • تحلیل دینامیکی سازه های مواد مرکب و سازه های ساندویچی
  • اجزاء محدود و الگوریتم ‌های بهینه‌سازی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی ۲۵۶۹

پست الکترونیک:  o.bavi[@]‎sutech.ac.ir