لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
روشهاي توليد    
     
لیست دروس ارشد منابع  

ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

 
دیناميک سیالات محاسباتي ۱    

تئوری لایه مرزی

 

 

توربولانس

   
ترمودینامیک پیشرفته    
لیست دروس دکتری منابع  
جریانهاي چندفازي