آگاهی از مقررات و آئین نامه های آموزشی زمان ارسال: سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹
در خصوص زمان حذف و اضافه در نیمسال اول ۰۲-۰۱ زمان ارسال: سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹
قابل توجه دانشجویان جدید الورود زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹

صفحه‌ها