در حال حاضر۵ عضو هیات علمی با گروه حرارت و سیالات همکاری دارند. علاوه بر بحث آموزش،انجام پژوهشهای پایه ای و تحقیقات نوین کاربردی از جمله فعالیتهای مهم این گروه است. در این گروه پژوهشی پتانسیل بسیار خوبی برای انجام تحقیقات به صورت عددی، تجربی و تحلیلی در زمینه های مختلف مکانیک سیالات و انتقال حرارت وجود دارد. برخی از زمینه های تحقیقاتی مورد توجه در این گروه عبارت است از:

دینامیک سیالات محاسباتی، استفاده از روشهای بدون شبکه، شبیه سازی توربولانس، مکانیک سیالات و انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو، مهندسی دریایی، مکانیک امواج دریا، مکانیک سیالات و انتقال حرارت زیستی- سوخت و احتراق ، سیستم های تهویه مطبوع ، انرژی های تجدید پذیر و ذخیره سازی انرژی حرارتی.