نام و نام خانوادگی: دکتر امیر ودیعی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:سیستمهای انرژی – انرژی ای تجدیدپذیر

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا ،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی۲۵۶۹

پست الکترونیک:: a.vadiee[@]sutech.ac.ir