در گروه مهندسی مکانیک جامدات آزمایشگاههای تخصصی مختلف از جمله کامپوزیت، نانو کامپوزیت مکاترونیک و سیستمهای اندازه گیری ، رباتیک و مقاومت مصالح وجود دارند که درجهت ارتقاء توانمندی آزمایشگاهی و تجربی دانشجویان فعالیت دارند.

مرکز محاسبات سريع:

این مرکز داراي داراي دو راک شامل ۲۰ کامپيوتر ۴ هسته اي با مشخصات زير ميباشد که به صورت یک سیستم هیبریدکلاستر ( Hybrid Cluster ) کار مي کند و قابليت اجراي نرم افزارهاي موازي و همچنين برنامه نويسي به صورت موازي را ايجاد مي کند.

ردیف

شرح

۱

Motherboard: TYAN S5396

۲

Cpu Intel Xeon 5430 Quad Core

۳

Ram Kingston 2GB 667 ecc Fully Buffer

۴

HDD Hitachi 160 GB sata

۵

Power Active Pfc 500 W CoolerMaster

به طور کلي قابليت هايي را که اين مرکز ايجاد مي کند به صورت زير مي باشد :

هم اکنون از سیستم های پردازش سریع در طیف وسیعی از علوم و فنون استفاده می شود که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

· کاربردهای هوافضا ( مثل شبیه سازی پرواز ، شبیه سازی سیستم های موشکی ... )

· صنایع خودروسازی ( مثل شبیه سازی تصادف اتومبیل )

· مکانیک و رباتیک ( محاسبات و مدلسازی در زمینه های مثل دینامیک ، ترمودینامیک و سیالات )

شبیه سازی ، حل معادلات و محاسبات در زمینه هایی چو ن :

· حل جریان سیال به صورت جریان داخلی و خارجی ، جریان آرام یا مغشوش ، دائم و غیر دائم

· حل معادلات انتقال حرارت به صورت هدایتی ، جابجایی اجباری ، جابجایی طبیعی ،

تشعشعی یا ترکیبی از آنها

· مدلسازی احتراق در محفظه های احتراق

· حل معادلات جریان در اطراف اجسام چرخنده مانند فن یا ملخ

· حل جریان های دو فازی ( دو مایع مختلف ، مایع و گاز ، مخلوط دو گاز مختلف )

 · حل جریان های همراه با گرد غبار

 · مدل نمودن کاویتاسیون در اطراف پروانه

· حل جریان در اطراف اجسام متخلخل