تاریخ فارغ التحصیلی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

۱۳۹۴/۱۰/۲۹

 

علیرضا ستوده

بررسي رفتار ارتعاشي نانو لوله هاي سيليكوني و نانو صفحات سيليسن با استفاده از روش ديناميك مولكولي

حسن شیرزادی

۱۳۹۴/۱۱/۱۲

 

علیرضا ستوده

تحليل ارتعاشات ميكرو/ نانو صفحات مركب لايه اي با استفاده ازتئوري اصلاح شده كوپل تنش

مهدی رحمانیان

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

سید حسن عصایی

سید جعفر روزگار

شبيه سازي عددي و مطالعه تجربي رشد ترك در فرآيند گسيختگي جاذب هاي انرژي جدار نازك

محمد کریمی

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

امیر امیدوار

علیرضا توکل پور صالح

طراحي بر اساس اصول كنترلي و بهينه سازي موتور هواي گرم پيستون آزاد

شهریار زارع

۱۳۹۴/۶/۲۵

علیرضا توکل پور صالح

سید جعفر روزگار

فرمول بندي اجزاء محدود براي تحليل غير خطي استاتيكي و ديناميكي ورقها با استفاده از تئوري ورق اصلاح شده دو متغيره.

سید محمد سیدین

۱۳۹۴/۶/۲۵

 

سید حسن عصایی

بررسي رفتار ورق هاي مشبك كامپوزيتي تحت شرايط تنش صفحه اي

احسان انصاری

۱۳۹۴/۱۱/۱۱

سید جعفر روزگار

امیر لطف آور– علیرضا توکل پور صالح

بهينه سازي پيكربندي ربات پيوسته نوع لوله هاي هم مركز با استفاده از الگوريتم ژنتيك

آتوسا داورپناه

۱۳۹۴/۶/۲۵

 

علیرضا ستوده – علیرضا توکل پور صالح

طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر نيرو و گشتاور چند مولفه اي

محمد غلام زاده

۱۳۹۴/۱۱/۱۱

سید حسن عصایی

علیرضا توکل پور صالح

كنترل بهينه يك ربات ردياب تحت اغتشاش مجهز به بينايي ماشين توسط الگوريتم ژنتيك

محمد حسین سنگدانی

۱۳۹۴/۳/۱۲

امیر امیدوار

امیر لطف آور

شناسايي محل لوله هاي پلي اتيلني گاز با استفاده از روش آكوستيك معكوس

جعفر دهقان

۱۳۹۴/۳/۳۰

سید جعفر روزگار

امیر لطف آور

شناسايي ترك در شفت هاي دوار به كمك روش آكوستيك معكوس

عباس رضا زاده

۱۳۹۴/۶/۲۳

 

سید حسن عصایی

تحليل رفتار پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي تحت بار گذاري محوري با روش نوار محدود

بنت الهدی جمشیدی

۱۳۹۴/۱۱/۱۰

امیر امیدوار

رضا مهریار

مطالعه عددي الگوي شارش گرما در مواد جامد غيرايزوتروپيك.

فرهاد فلک زاده

۱۳۹۴/۱۱/۳

مسعود خراتی کوپائی

امیرحسین نیک سرشت

بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر روي جريان درون كانال با سطح مقطع متغير

نازنین شفیعی سیف آبادی

۱۳۹۴/۱۱/۱۲

مسعود خراتی کوپائی

امیر امیدوار

تحليل عددي نرخ انتقال حرارت و افت فشار در جريان پالسي اطراف لوله هاي دايروي و بيضوي.

فاطمه قنبری

۱۳۹۴/۷/۶

رضا مهریار

امیرحسین نیک سرشت

بررسي عددي اثر امواج بر روي نيروهاي هيدروديناميكي وارد بر يك نوع شناور پروازي.

علی صفری

۱۳۹۴/۶/۲۵

رضا محسنی

امیرحسین نیک سرشت

بررسي پارامترهاي طراحي يك هواپيماي بدون سرنشين برقابليت رادارگريزي

حسین زینلی عراقی

۱۳۹۴/۱۱/۶

 

محسن جهانمیری

ساخت مدل نيم بال هواپيماي P3F و بررسي تجربي اثرات اضافه كردن بالك به آن در كاهش درگ

سید محسن محسنی نسب

۱۳۹۴/۱۱/۱۱

 

مسعود خراتی کوپائی

مطالعه اثر امواج شوك بر سرمايش لايه اي مافوق صوت در حضور صفحه چاك دار

سید حمید نبی فر

۱۳۹۴/۱۱/۶

 

محسن جهانمیری

ارزيابي اثر بلوكه كردن گرين پيشرانه جامد بر نمودار تراست - زمان در موتور راكت با استفاده از تحليل آئروترموديناميكي ، ساخت نمونه و آزمايش آن

فتح اله بحرینی

۱۳۹۴/۹/۱۰

رضا مهریار

مسعود خراتی کوپائی

بررسي عددي عملكرد حرارتي ميكروكانال هاي داراي سطوح فوق آبگريز در حالت منظم و جابجا شده.

محمد رضا اختری

۱۳۹۴/۱۰/۲۸

امیر ودیعی

امیر امیدوار

مطالعه و بازيابي عملكرد حرارتي گذرا در مبدل هاي هوا- زمين

ایمان شایق

۱۳۹۴/۱۱/۱۴

 

رضا مهریار

شبيه سازي تخليه اضطراري افراد از ايستگاه مترو در هنگام آتش سوزي

میثم ستوده

۱۳۹۴/۱۱/۱۳

 

امیر حسین نیک سرشت

بررسي عددي اثر ميدان مغناطيسي بر روي جريان درون كانال با سطح مقطع متغير

نازنین شفیعی سیف آبادی

۱۳۹۴/۶/۲۶

 

رضا مهریار

بررسي و محاسبه مقاومت حرارتي در استوانه هاي چرخان

نواب رضائی