پروژه های تحقیقاتی جاری در گروه مهندسی مکانیک جامدات به شرح زیر می باشند:

مواد مرکب و نانو کامپوزیتها- مکانیک محاسباتی و نانو مکانیک- جاذبهای انرژی پایداری سازه ها- مکانیک شکست- ارتعاشات و آکوستیک مکاترونیک و ماشین های هوشمند- سیستمهای دینامیکی و انرژی زا- شناسایی سیستمها- سیستمهای کنترل- رباتیک پیشرفته- بینایی ماشین- سیستمهای اندازه گیری پیشرفته و ابزار دقیق- بیو مکانیک