عنوان بهترین پایان نامه مهندسی مکانیک ایران در گرایش طراحی کاربردی به دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز اختصاص یافت. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس شهریار زارع به راهنمایی آقای دکتر توکل­پورصالح با عنوان "طراحی بر اساس اصول کنترلی و بهینه سازی یک موتور هوای گرم پیستون آزاد" موفق به کسب عنوان پایان نامه برتر ایران در حوزه مهندسی مکانیک گردید. این عنوان توسط انجمن مهندسی مکانیک ایران که اصلی ترین مرجع و نظام سازماندهی مهندسان مکانیک ایران   می­باشد در رقابت سالانه این انجمن که در این میان دانشگاه­های تراز اول کشور برگزید با دانشگاه صنعتی شیراز اهدا شد.