جناب آقای دکتر علیرضا ستوده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا با مرتبه علمی استادی در سال ۱۳۹۶ به عنوان پژوهشگر برتر استان فارس برگزیده گردید.