جناب آقای دکتر امیر امیدوار عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا با مرتبه علمی دانشیار در نهمین کنفرانس مبدلهای گرمایی، چیلر و برج خنک کن که در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۶ در تهران برگزار گردید به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب گردیدند.