این گروه آموزشی دارای ۴ عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری می باشد که با همکاری دانشکده های مهندسی برق از سال ۹۷ به طور رسمی آغاز به کار نمود. هدف از تاسیس گرایش مهندسی مکاترونیک رفع نیازهای روز کشور در حوزه بین رشته ای می باشد. محققان این گروه آموزشی در زمینه های مختلفی از جمله طراحی سیستمهای پیشرفته مکاترونیکی و رباتیک ، کنترل سیستمهای دینامیکی ، سیستمهای انرژی دار، اتوماسیون، هوش مصنوعی ، سیتسمهای  اندازه گیری و ابزار دقیق فعالیت دارند.