دکتر رضا مهریار

مرتبه علمی

استادیاز

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

پست الکترونیکی

mehryar@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر رضا مهریار