جناب آقای دکتر امیدوار عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا گروه حرارت و سیالات به عنوان داور برجسته مجله معتبر Building and Environment در سال ۲۰۱۷ شدند.

مجله Building and Environment یکی از مجلات بسیار مطرح در زمینه علوم ساختمان ، شهرسازی، تعامل افراد با محیط های داخل و خارج ، آسایش حرارتی ، آکوستیکی و بصری در ساختمان است. این مجله عضو پایگاه Science direct  است و دارای شاخص ۴/۸۲می باشد. این مجله هر دو سال یکبار عملکرد داوران خود را ارزیابی می کند و داوران برگزیده خود را معرفی می نماید.