اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و استاد، اساتید نمونه آموزشی دانشکده معرفی گردیدند. در این مراسم از جناب آقای دکتر مسعود خراتی کوپایی به عنوان استاد نمونه آموزشی گروه حرارت و سیالات و از جناب آقای دکتر امید باوی به عنوان استاد نمونه آموزشی گروه جامدات تقدیر به عمل آمد. لذا بدینوسیله ضمن تبریک، سربلندی و توفیق روز افزون ایشان را در تمام عرصه­ های علم و زندگی از خداوند متعال خواستاریم.