طبق ارزیابی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران در سال ۱۴۰۱، عنوان رساله برتر رشته مهندسی مکانیک در گرایش طراحی کاربردی در مقطع دکترا به گروه تحقیقاتی جناب آقای دکتر توکل پور صالح اختصاص یافت. شایان ذکر است این چهارمین باری است که پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز موفق به کسب رتبه برتر پایان نامه های مهندسی مکانیک کشور شده اند.

دانشکده مهندسی مکانیک این موفقیت را به جناب آقای دکتر توکل پورصالح و دانشجوی دکتری ایشان، جناب آقای دکتر شهریار زارع تبریک عرض می نماید.