استادان نمونه پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

همزمان با برگزاری مراسم هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی شیراز، استادان نمونه پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک معرفی گردیدند. در این مراسم از جناب آقای دکتر امیر حسین نیک سرشت به عنوان استاد نمونه پژوهشی گروه حرارت و سیالات و از جناب آقای دکتر امید باوی به عنوان استاد نمونه پژوهشی گروه جامدات تقدیر به عمل آمد. لذا بدینوسیله ضمن تبریک، سربلندی و توفیق روز افزون ایشان را در تمام عرصه های علم و زندگی از خداوند متعال خواستاریم.