تاریخ فارغ التحصیلی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

امیر لطف آور

علیرضا ستوده

تحليل ارتعاشات آزاد با دامنه بزرگ و پايداري ميكرو/ نانوتيرها با استفاده از تئوري اصلاح شده كوپل تنش و تئوري گراديان كرنش

احسان محمودی میمند

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

علیرضا ستوده

سید حسن عصایی

 

تحليل ترمومكانيكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي در محيط هاي الاستيك خطي به وسيله روش حلقه محدود

مسعود احمدی

۱۳۹۱/۱/۲۷

 

سید حسن عصایی

بررسيرفتار كمانشي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود

سید مهرداد طباطبائی

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

علیرضا توکل پور صالح

امیر لطف آور

بررسي اثر افزودن جرم كابل بر ديناميك و كنترل ربات هاي كابلي

نیما کهن صیون

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

 

علیرضا ستوده

ارتعاش غيرخطي و پايداري نانولوله هاي كربني حامل جريان با بارگذاري محوري تحت اثر دما با استفاده از تئوري غيرموضعي تنش

حامد گلیج

۱۳۹۱/۱۱/۱۶

سید حسن عصایی

علیرضا ستوده

تحليل ارتعاش غيرخطي و رفتار پس از كمانش تيرهاي هدفمند تقويت شده با نانولوله هاي كربني

حامد شفیعی

۱۳۹۱/۱۱/۱۶

سید جعفر روزگار

سید حسن عصایی

تحليل ارتعاشات غيرخطي تيرها و ورق هاي ساخته شده از مواد پيشرفته با استفاده از روشهاي تحليلي _ تقريبي

صغری حمزه شلمزاری

۱۳۹۱/۱۱/۱۵

امیر امیدوار

مسعود خراتی کوپائی

مطالعه عددي انتقال حرارت جابه جايي آزاد و تركيبي در حالت پايا و گذار درون حفره حاوي نانوسيال تحت ميدان مغناطيسي شيبدار

ایمان جلوداری

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

مسعود خراتی کوپائی

محسن جهانمیری

بررسي عددي و تجربي كاهش پساي اصطكاكي بوسيله اعمال يك رنگ آب گريز روي سطوح ريبلتي جهت كاربردهاي دريايي

عبدالرسول بحرینی

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

مسعود خراتی کوپائی

امیر حسین نیک سرشت

طراحي و ساخت يك ريزپرنده هدايت پذير از راه دور(ريزپهپاد) الهام گرفته از طبيعت( Biomimetic)و امكان سنجي قابليت هدايت هوشمند(Autonomous) در فاز كروز و در خط ديد.

سید محمد حجازی

۱۳۹۱/۱۱/۱۸

 

محسن جهانمیری- امیر حسین نیک سرشت

بررسي عددي كاهش پساي فن مجرايي با استفاده از كنترل فعال جريان قابل كاربرد در يك نوع پهپاد عمود پرواز

مهدی نادرزاده

۱۳۹۱/۱۱/۱۶

امیر حسین نیک سرشت

مسعود خراتی کوپائی

مطالعه ي عددي تاثير شرايط مرزي بر الگوي FSS و RSS در نازل پيشرانش راكت ها

ایمان خائف

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

مسعود خراتی کوپائی

رضا مهریار

ارزيابي عددي مشخصات انتقال حرارت در ميكرو كانال ها يي با مقطع مستطيلي با در نظر گرفتن اثر خواص ترموفيزيكي متغير سيال و هدايت حرارتي در ديواره

بهزاد شاه زمانیان سیچانی

۱۳۹۱/۱۲/۲۶

 

امیر امیدوار

مطالعه تاثير انتقال حرارت و جرم از لباس بر احساس حرارتي افراد

حسین دولت آبادی

۱۳۹۱/۹/۲۶

مسعود خراتی کوپائی

امیر امیدوار

تحليل رفتار حرارتي گذرا در جداره هاي خارجي ساختمان تحت شرايط مرزي مختلف

بهنام رستی

۱۳۹۱/۱۲/۲۳

امیر امیدوار

امیر حسین نیک سرشت

استفاده از پردازنده ي گرافيكي در حل جريان هاي تراكم ناپذير به روش ISPH

محمدامین اسمعیلی سیکارودی

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

امیر امیدوار

رضا مهریار

شبيه سازي حرارتي بويلرهاي فاير تيوب به منظور تعيين شرايط بهينه عملكردي

رضا اژدری

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

علیرضا ستوده

امیر لطف آور

حذف ارتعاشات سه بعدي يك تير اويلر- برنولي به كمك روش كنترل مرزي

امیر حسین مصلائی فرد

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

امیر لطف آور

علیرضا ستوده

تحليل ارتعاشات آزاد با دامنه بزرگ و پايداري ميكرو/ نانوتيرها با استفاده از تئوري اصلاح شده كوپل تنش و تئوري گراديان كرنش

احسان محمودی میمند

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

علیرضا ستوده

سید حسن عصایی

 

تحليل ترمومكانيكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي در محيط هاي الاستيك خطي به وسيله روش حلقه محدود

مسعود احمدی

۱۳۹۱/۱/۲۷

 

سید حسن عصایی

بررسيرفتار كمانشي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود

سید مهرداد طباطبائی

۱۳۹۱/۱۱/۱۷

علیرضا توکل پور صالح

امیر لطف آور

بررسي اثر افزودن جرم كابل بر ديناميك و كنترل ربات هاي كابلي

نیما کهن صیون

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

 

علیرضا ستوده

ارتعاش غيرخطي و پايداري نانولوله هاي كربني حامل جريان با بارگذاري محوري تحت اثر دما با استفاده از تئوري غيرموضعي تنش

حامد گلیج