اخبار

۰۶. دریافت نتیجه

مشتریان و پژوهشگران می‌توانند بعد از تحویل نمونه و انجام آنالیزها توسط کارشناسان مربوطه، نسبت به تحویل نتیجه آنالیزهای خود اقدام کنند.

ادامه مطلب

۰۵. تحویل نمونه

مشتریان و پژوهشگران بعد از پرداخت هزینه برای انجام فرآیند پذیرش باید نمونه خود را طبق دستورالعمل آزمون انتخابی تحویل واحد مربوطه دهند تا پذیرش انجام شود.

ادامه مطلب

۰۴. ثبت سفارش در سامانه

مشتریان و پژوهشگران بعد از انتخاب آزمون مورد نظر خود، باید اقدام به ثبت سفارش و پرداخت هزینه طبق دستورالعمل تعیین شده در آزمون انتخابی نمایند تا پذیرش فرآیند بعدی را طی کند.

ادامه مطلب

شرایط دریافت گواهینامه آزمون

به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند نتایج و گواهینامه آزمون در کارتابل مشتری قابل مشاهده است. در صورت نیاز به گواهینامه آزمون با مهر و امضای اپراتور و مدیر آزمایشگاه لطفا قبل از مراجعه حضوری حتما با اپراتور مربوطه هماهنگ فرمایید

ادامه مطلب

متوقف شدن آزمون XPS

به اطلاع مشتریان محترم می رساند "دستگاه طیف سنج فوتوالکترون اشعه ایکس مربوط به آزمون XPS "در دست تعمیر می باشد و پذیرش این آزمون تا اطلاع ثانوی متوقف است. پس از راه‌اندازی مجدد، شروع به کار آزمایشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب