اخبار دانشگاه

انتصاب دکتر محمد صادق رضایی به سمت سرپرستی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

انتصاب دکتر محمد صادق رضایی به سمت سرپرستی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه جدید

انتصاب دکتر محمد صادق رضایی به سمت سرپرستی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه دکتر شفیعی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی آقای دکتر محمد صادق رضایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را به سمت مدیریت امور اداری و پشتیبانی منصوب کرد.

ادامه مطلب
دستاوردی بزرگ و ارزشمند برای دانشگاه صنعتی شیراز

دستاوردی بزرگ و ارزشمند برای دانشگاه صنعتی شیراز

دستاوردی بزرگ و ارزشمند برای دانشگاه صنعتی شیراز عرض تبریک خدمت همه همکاران به خصوص دکتر توکل پور و دانشکده مهندسی مکانیک *کسب مقام سوم بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی توسط دانشجوی دکتری دانشگاه، شهریار زارع، بابت طرح "نوسانگر ترمواکوستیک بر پایه سیکل استرلینگ" تحت راهنمایی دکتر توکل پور در دانشکده مهندسی مکانیک*

ادامه مطلب
استاندار فارس در نشست هم‌اندیشی با استادان دانشگاه صنعتی شیراز گفت: برنامه‌ای برای ادغام دانشگاه صنعتی شیراز در دانشگاه شیراز وجود ندارد.

هم اندیشی استاندار فارس با اساتید دانشگاه صنعتی شیراز

استاندار فارس در نشست هم‌اندیشی با استادان دانشگاه صنعتی شیراز گفت: برنامه‌ای برای ادغام دانشگاه صنعتی شیراز در دانشگاه شیراز وجود ندارد.

ادامه مطلب
انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده صنعت الکترونیک

انتخابات اعضای هیات اجرایی و بازرسان انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده صنعت الکترونیک

انتخابات اعضای هیات اجرایی و بازرسان انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده صنعت الکترونیک

ادامه مطلب
اعضای هیات علمی برتر دانشگاه صنعتی شیراز در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۲

اعضای هیات علمی برتر دانشگاه صنعتی شیراز در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۲

طی دهه¬های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاه¬ها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه بوده است. خوشبختانه در این مسیر دانشگاه¬ها به تدریج علاوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص، مباحث پژوهش و نوآوری را نیزتوسعه داده¬اند. بر این اساس و در جهت شناسایی تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضای هیات علمی، مناسب است اعضای هیات علمی فعال در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، شناسایی و معرفی شوند. طبیعتا ً برای انجام حمایت¬ها و ایجاد الگوهای مناسب نیاز به تعریف دقیق وشفافی از اثربخشی وجود دارد. لذا معیارهای ذیل جهت شناسایی این اعضای هیات علمی مورد توجه قرار گرفت: • مشارکت در فعالیت¬ها و برنامه¬ریزی¬های ملی و منطقه¬ای • اجرای قراردادهای تقاضا محور • ارائه دستاوردهای کاربردی و موثر در رفع مشکلات کشور • همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره¬وری و کارآیی • نقش آفرینی موثر در ایجاد و فعالیت شبکه¬های علمی و تشکل¬های تخصصی اثرگذار در این راستا۱۲۰عضو هیات علمی از سوی دانشگاه¬ها، پژوهشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس معیارهای فوق به عنوان اعضای هیات علمی برتر معرفی شده¬اند. به نقل از مدیریت ارتباط با صنعت وزارت عتف، از دانشگاه صنعتی نیز شیراز سرکار خانم دکتر ناعمه زرین پور و جناب آقای دکتر عرفان کدیور به عنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۲ انتخاب گردیده¬اند. امید است با همت این عزیزان مسیر همکاری¬های اثربخش دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬ها هر روزگسترده¬تر گردد.

ادامه مطلب